Úvod

img Naša spoločnosť bola založená v roku 1996 s pôsobnosťou na celom území Slovenska, Českej Republiky a Rakúska. Hlavné činnosti našej spoločnosti sú:- Lokalizácia porúch na potrubiach vodovodných, teplovodných, plynovodoch a produktovodoch všetkých druhov (benzín, nafta) modernými technológiami od firmy SEBA KTM bez rozdielu použitého materiálu.
- Vykonávanie analýz strát v potrubných rozvodoch vodovodov.
- Vytyčovanie trás a hĺbky uloženia kovových potrubí.
- Vyhľadávanie zasypaných alebo zaliatych poklopov uzáverov a šácht.
- Vykonávanie tlakových skúšok tesnosti potrubí pred zakrytím bez rozdielu umiestnenia.
- Lokalizácia netesností plochých striech.
- Preverovanie výdatnosti a tlakových pomerov na požiarnych hydrantoch.
- Montáž vodomerných zostáv na základe oprávnenia Metrologického úradu.
- Realizácia stavebnej činnosti vo vodnom hospodárstve - výstavba vodovodov všetkých profilov a materiálov a oprava porúch na vodovodoch.
- Vykonávanie inžinierskej činnosti a odborné poradenstvo v stavebníctve.


Kontakt

img VAKS, spol. s r. o.
Svíbova 4, 841 05 Bratislava
Tel./fax: +421 02 6542 77 11
Mobil: +421 903 203 575, +421 911 565 725
E-mail: vaks(zavinac)vaks.sk

Identifikačné údaje:
IČO: 356 86 103
DIČ: 2020348110
IČ DPH: SK2020348110